پانل گچی

پانل گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت(FM یا GKFI) پانل هایی هستند که گچ تشکیل دهنده آن حاوی الیاف شیشه و مواد مقاوم در برابر رطوبت می باشد.پانل های گچی مقاوم در برابر حریق و رطوبت در محیط هایی که به طور همزمان خواص مقاومت در برابر حریق و رطوبت مورد نیاز باشد(مانند چاه های تاسیساتی)مورد استفاده قرار می گیرند،این صفحات دارای روکش سبز رنگ بوده و در امتداد محور میانی پشت آن ها مهر قرمز کناف چاپ شده است.

کد کالانوع AKنوع VKضخامتmmعرضmmطولmm
373000000112400* 12.512002400
373000000112500    2500
373000000112800    2800
373000000113000    3000
374000000112400* 1512002400
375000000112400* 1812002400

این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.

صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

معمولی – RG

مقاوم در برابر رطوبت – MR

مقاوم در برابر حریق – FR

مقاوم در برابر حریق و رطوبت – FM