سقف کاذب ثابت

سقف های کاذب کناف در دو نوع ثابت و متحرک دسته بندی می شوند. سقف های ثابت با استفاده از صفحات روکش دار گچی و زیر سازی مخفی گالوانیزه اجرا شده که قابلیت فرم پذیری را دارند.
ادامه مطلب
بالا